Ang Pag-awit ng mga Banal at ang Pagluhod ng mga

Ang layunin para sa kurikulum na ito ay ipakilala sa mga tao ang Salita ng Diyos at ipatanggap sa kanila ang Salita ng Diyos. Ang isang mahalagang layunin sa pagbabasa sa Aklat ng Pahayag ay sambahin ang Diyos at si Kristo ng Pahayag, na Siyang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Kung sinabi ni Hesus na Anak ng Diyos na hindi Niya alam, dapat tayong maging mapagkumbaba tungkol sa kronolohiya ng lahat ng pangyayaring tinalakay sa Pahayag.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!