Sino Ka?

Nagbibigay sina Esau at Jacob ng mga pananaw tungkol sa panawagan at biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Isinilang na nang-aagaw si Jacob; inagaw niya ang pagkapanganay ng kanyang kambal at niloko niya ang kanilang ama para siya ang mabasbasan. Ang buhay ni Jacob ay isang paglalakbay sa kahirapan at panlilinlang na nagdala sa kanya sa kamangha-manghang kabutihang-loob ng Diyos. Pinagpala siya hindi dahil nang-agaw siya, ngunit dahil sa kabutihang-loob at awa ng Diyos. Binigyan ng Diyos si Jacob ng bagong pangalan na Israel dahil gusto niyang makita ni Jacob ang kanyang tunay na pagkatao ayon sa kabutihang-loob.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!