Pang-unawa Part 3 at Sekso Part 1

Nagbibigay ang Bibliya ng mga sagot para matulungan tayong maunaawan ang ating tungkulin mula sa Diyos, ngunit batay dapat ang paghahati ng gawain sa isang Kristiyanong tahanan sa ating mga likas na kakayanan, talento, at sa ating espirituwal na kakayanan. Kung si Hesus ang pundasyon ng ating mga buhay at tahanan, at nauunawaan natin ang ating kabiyak, hindi masisira ng mga problema ang pagsasama ng mag-asawa. Ginawa ng Diyos ang pagtatalik para sa pagbuo ng anak. Nilalayon din ng Diyos na maging pagpapahayag ng pagmamahal at nakakagalak na pagpapahayag ng pag-iisang dibdib ang pagiging malapit ng kalooban.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!