Katuwiran Sa Pakikipagkapwa-tao

Gumawa si Hesus ng dalawang mahalagang pahayag: Naparito Siya para ipatupad ang Batas ng Diyos, hindi para wasakin ito, at mas dakila ang kabutihan ng mga taong sumusunod sa Kanya maging kaysa sa kabutihan ng mga guro ng relihiyon sa panahon Niya. Sinasabi ni Hesus na para maging bahagi ng Kanyang solusyon, kailangang malaman ng Kanyang mga alagad ang Salita ng Diyos at gamitin ang Kanyang turo sa kanilang mga relasyon: sa mga kapatid at kaaway. Itinuturo ni Hesus na makokontrol natin ang ating mga kagustuhan bago tayo maimpluwensyahan ng mga ito para sumuway sa Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!