Ang Ministeryo ng Apostol

May kinalaman din ang Pahayag sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Nakatanggap ng pahayag si Juan at sinabihan siya na ang pitong kandelero ay ang mga iglesia at ang Nag-iisa sa gitna ng mga kandelero ay si Kristo. Talagang napakaganda ng kabanata apat at lima at puno ang mga ito ng malalim na katotohanan tungkol sa langit. Nakatuon ang kabanata anim hanggang labing-siyam sa maikling panahon na binubuo ng pitong taon na tinatawag na Dakilang Kapighatian, na kabilang sa mga pangyayaring tinatawag na Ikalawang Pagparito ni Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!