Pagsagot ng Patanong

Si Malakias ang huling propeta sa Lumang Tipan. Nangaral siya pagkatapos ng panahon ni Nehemias, noong may anyo ng relihiyon ang mga tao ng Diyos ngunit tinatanggihan nilang bumuo ng relasyon sa Diyos. Ang mensahe ng kanyang puso ay gusto ng Diyos na magkaroon ng relasyong puno ng pagmamahal sa Kanyang mga tao. Ginawa nila ang mga ritwal na sa tingin nila ay gusto ng Diyos, ngunit malayo ang kanilang loob at wala silang interes sa espirituwalidad. Naging mensahero ng pagsisisi si Malakias na ginamit ng Diyos para maibalik ang loob ng Kanyang mga tao sa Kanya.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!