Kung Ano Ang Nakikita Mo, Iyon Din Ang Makukuha Mo

Binigyan ng Diyos si Zacarias ng walong pangitain para hikayatin at palakasin ang Kanyang mga tao na walang kapangyarihan at pinanghihinaan ng loob. Ang mga ipinatapon ay mayroon lamang kaunting sandata, maraming kalaban, at may napakalaking gawain. Nakatuon sila sa mga problema at hindi nila makita kung paano nila muling maitatayo ang templo nang napakaraming balakid at problema. Ngunit nilinaw at ipinakita sa kanila ng mga pangitain ni Zacarias kung paano kumikilos ang Diyos para matupad ang Kanyang mga layunin. Nagbigay ng pag-asa at lakas ang kanyang mga propesiya sa mga tao ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!