Ang Kapahayagang Mula sa Diyos

Sa munting Sulat ni Judas Tadeo, nagpahayag ng alalahanin tungkol sa mga hidwang paniniwala o huwad na guro na nagsasalita laban sa pananampalataya kay Hesu-Kristo, Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sinasabi sa atin ni Judas Tadeo na ang mga huwad na guro ay parang mga ulap na nangangako ng ulan ngunit walang ipinagkakaloob. Pahayag ang pinakamahirap unawaing aklat sa Bibliya dahil nakasulat ito sa wika ng mga simbolo. Ipinakita ng Diyos ang mga hindi karaniwang nakikita ng tao at binigyan Niya si Juan ng pahayag tungkol kay Hesu-Kristo at sa mga bagay na darating na hindi malalaman nang wala ang pahayag.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!