Ang Kapahayagang Nagbibigay Katiyakan

Sinasabi ni Juan na dapat nating mahalin ang isa’t isa, pagkatapos ay binibigyan niya tayo ng sampung dahilan kung bakit natin ito dapat gawin. Sinasabihan tayo ng kabanata tungkol sa pagmamahal ng Bibliya na magmahal dahil maka-Diyos ang magmahal. Ang Diyos ay pagmamahal. Ang pagmamahal ang diwa ng Diyos. Mayroon Siyang utos sa atin na siyang nagmamahal sa Diyos ay magmamahal din sa kanyang kapwa. Mahal natin ang Diyos dahil minahal Niya muna tayo at inaalis ng perpektong pagmamahal ang lahat ng pangamba. Imposibleng maging lihim na alagad ni Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!