Ang Kaloob na Katiyakan

Sa Unang Sulat ni Juan, nakakakita tayo ng mas maraming katiyakan ng kaligtasan: pagmamahal para sa mga kapatid kay Kristo, pagmamahal para sa Diyos Ama, at paghirang ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang nagpapaalam sa atin ng ating kaalamang espirituwal. Tinukoy rin ni Juan na hindi ginagawang kaugalian ng mga anak ng Diyos ang paggawa ng kasalanan. Hindi nakabatay ang ating kaligtasan sa posibleng maramdaman ng ating mga puso. Nakabatay ang ating kaligtasan sa katotohanang naniniwala tayo sa Ebanghelyo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!