Diyos Muna

Nangaral si Hagai sa unang grupo ng mga ipinatapon sa nagbabalik sa Jerusalem. Dahil sa poot, itinigil ng mga mamamayan ng Judah ang muling pagtatayo sa templo at nagtayo sila ng kanilang mga tahanan. Isipin ninyo nang mabuti ang mga ginagawa ninyo, pangaral ni Hagai. Umiyak siya nang malakas para maalala ng mga tao ng Diyos ang kanilang mga priyoridad, maging maayos muli ang kanilang pananaw, magkaroon sila ng motibasyong magpatuloy, at hindi na sila matakot. Ipinapaalala sa atin ng Kanyang mga salita ang pangangailangan nating manatiling nakatuon sa misyon ng Diyos at Kanyang kalooban para sa ating mga buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!