Malinis Mula Sa Itaas Hanggang Sa Ibaba

Nagpahayag si Zefanias ng propesiya tungkol sa Araw ng Panginoon. Ganap siyang tumuon sa mga huling araw kung kailan magbabalik si Hesus at hahatulan ng Diyos ang mundo. Naglarawan siya ng isang pangyayari na makakaapekto sa bawat tao at hayop sa mundo. Bunga ang paghuhukom na ito ng kasalanan ng mga bansa, kaya hinikayat ni Zefanias ang pagsisisi at pananampalataya. Palaging iingatan at aalagaan ng Diyos ang mga taong tapat sa Kanya. Sa huli, kikilalanin ng bawat tao sa mundo ang Panginoon bilang Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!