Ang Mga Bagyo ng Buhay, ang Salita at ang Saksi

Sinasabi sa atin ni Pedro na malapit na ang katapusan at alinsunod dito, kung anong uri ng tao maging tayo dapat. Dapat tayong maging mga taong nananalangin na kalmado at may pagpigil sa sarili; dapat ay mabuti tayong makitungo; dapat nating mahalin ang isa’t isa, sa kabila ng maraming kasalanan. Naiiba ang isang tao sa iba pa dahil sa isang bagay—hindi kung nagdurusa sila kundi kung paano nila harapin ang kanilang pagdurusa. Ang layunin ng pagdurusa ay gawin kang perpekto, itaguyod ka, palakasin ka, at papanatagin ka.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!