Pagninilay sa Bagong Buhay

Sumulat si Pedro sa mga Hudyong Kristiyano na nagkalat sa Asya Menor na nagdurusa at inuusig. Alam ni Pedro na lalala ang pag-uusig. Habang tinatalakay ni Pedro ang kanilang pagdurusa, hindi siya nagturo ng teolohiya tungkol sa kasaganahan. Nagbigay si Pedro ng ilang nakakamanghang pananaw kung bakit pinapahintulutan ng Diyos na magdusa ang Kanyang mga tao. Tinatalakay ni Pedro ang pagdedesisyon at muling pagsilang. Ayon kay Pedro, mayroong espirituwal na pagbuo, espirituwal na pagbubuntis at krisis ng bagong pagsilang.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!