Pang-unawa Part 2

Dapat nating maunawaan ang pagiging natatangi ng ating asawa para magawa nating makipag-ugnayan nang mas malalim. May walong tanong sa Bibliya na dapat nating itanong: “Nasaan ka?” “Sino ang nagsabi sa iyo?”, “Kumain ka ba ng bunga ng ipinagbabawal na puno?”, “Ano ang ginawa mo?””Saan ka nanggaling?”at “Saan ka pupunta?”, “Sino ka?”at “Ano talaga ang gusto mo?”Sa madaling salita, Gusto mo bang matupad kung sino, saan at ano ang plano para sa iyo ng Diyos?

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!