Ang Ama Ng Pananampalataya

Mas maraming beses nabanggit si Abraham, ang Ama ng Pananampalataya, sa Bagong Tipan kumpara sa iba pang tauhan sa Lumang Tipan. Itinuturo ni Abraham kung; Ano ang pananampalataya, at paano ito ipakita. Si Abraham ay isang halimbawa sa isang prosesong may apat na hakbang, ang apat na altar na ginawa ni Abraham, habang lumalago at umuunlad ang kanyang pananampalataya. Ang ikaapat na altar ang pinakamahalaga. Doon ipinakita ni Abraham ang kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos at na ang Diyos ang pinakainuuna niya sa kanyang buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!