Inaalipusta ang mga Gumagawa ng Daan sa Ikapagkakasundo, At mga Pangako

May dahilan kung bakit sinusundan ang kaluwalhatian tungkol sa mga tagapamayapa ng kaluwalhatian tungkol sa pag-uusig. Kadalasang nagdurusa ang mga nagiging tagapag-ayos dahil tinatanggap nila si Hesu-Kristo. Maaaring maharap sa mapanganib na laban ang mga alagad ni Hesus sa pagiging tagapamayapa. Namamatay pa sila kung minsan. Humaharap ang alagad na may “magagandang asal” sa mga tao bilang huwaran. Kapag naharap ang mga tao sa mundo sa isang totoong alagad, maaari nilang tanggapin na ganito dapat sila mamuhay, o maaari nilang atakihin ang alagad na katulad ni Hesus. Pinakamadalas nilang gawin ang ikalawa.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!