Ang Pagong Sa Poste ng Isang Bakod

Ang mga kaluwalhatian ay ang pag-iisip ng isang taong lumalapit sa Diyos at ng isang taong ipinapadala ng Diyos sa mundo. Sinusundan ito ni Hesus ng apat na malalim na talinhaga: ang asin ng mundo, ang liwanag ng mundo, isang lungsod sa burol, at isang kandila sa kandelero. Walang tagasunod ni Hesus ang magkakaroon ng lahat ng kaluwalhatian na ito at gagawa sa mga ipinapagawa Niya, maliban na lang kung kikilos sa loob at sa pamamagitan nila ang Espiritu ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!