Ang Tatlong Pedro

Sa Bagong Tipan, may tatlong magkaibang Pedro, ngunit iisang tao lang siya. Sa mga Ebanghelyo, siya si Simon na taas-baba, mainit at malamig, at mapusok, ngunit tinawag siya ni Hesus na Pedro, isang bato; pagkatapos ng Pentekostes, nakita natin si Pedro na punong-puno ng kapangyarihan; at panghuli, isang matanda at matalinong Pedro, ang apostol ng pag-asa. Gusto niyang kalingain ang mga taong nagdurusa. Ang tema ay tunay na pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!