Ang Mapanghusgang Propeta

Sa kabanata 1, hindi lumapit si Jonas sa Diyos. Sa kabanata 2, mula sa tiyan ng isda, lumapit si Jonas sa Diyos, at sinabi niyang susunod siya. Sa kabanata 3, pumunta si Jonas sa Ninive para sa Diyos. Ang pangunahing tema ng aklat ni Jonas ay ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng tao, maging sa mga taong talagang kinamumuhian tulad ng mga taga-Asiria sa Ninive. Bagama’t talagang may kinikilingan si Jonas at galit siya na papatawarin ng Diyos ang mga taga-Ninive, matiyagang ipinakita ng Diyos kay Jonas ang dakilang pagmamahal Niya para sa lungsod na iyon.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!