Ayaw Niyang Humayo at Ayaw niyang Lumapit sa Dios

Ninive ang kabisera ng pinakamatitinding kaaway ng Israel noong panahon ni Jonas. Kaya noong tinawag ng Diyos si Jonas para pumunta sa Ninive at mangaral ng mensahe ng darating na paghuhukom kung hindi sila magsisisi, tumakas at sinubukang magtago ng propeta sa Diyos. Ngunit pinagsisi ng Diyos si Jonas sa ginawa niyang pagsuway noong nilamon siya ng malaking isda. Pagkalipas ng tatlong araw sa tiyan ng isdang iyon, nanalangin at nagsisi si Jonas, at nanumpa siyang susundin niya ang Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!