Ang Pinagmulan at ang Pagkasunodsunod ng kabanalan

Sinasabi sa atin ni Santiago ang tungkol sa mga pinagmumulan at pagkakasunod-sunod ng pagpapakabanal. Itinuturo nina Hesus at Santiago na ang Banal na Kasulatan ang solusyon para sa problema ng kasalanan, maging seksuwal na kasalanan, dahil buhay at makapangyarihan ang Salita ng Diyos. Binibigyang-diin ni Santiago ang kahalagahan ng pagsunod at paggamit sa Salita ng Diyos sa ating mga buhay. Tumutuon si Santiago sa mga pinagmumulan ng disiplina at sinasabi niya na talagang dapat disiplinahin ang dila. Dapat nating isailalim ang ating buhay sa karunungan ng Diyos, at hindi sa karunungan ng sanlibutan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!