Ang Piniling Kapalaran ng Edom

Malaki ang mga aral na puwede nating matutunan sa pinakamaikling aklat sa Lumang Tipan. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Abadias para hatulan ang bayan ng Edom dahil nagsaya at nalugod ang mga mamamayan nito noong bumagsak ang Judah. Nag-uugat sa kambal na sina Jacob at Esau ang kuwento ng away sa pagitan ng Israel at Edom. Kinakatawan ng magkapatid na ito ang pagkakaiba ng mga taong espirituwal, na tumitingala sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga paraan, at ng mga taong interesado lang sa materyal na mundo at sa kanilang mga makasariling hangarin.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!