Ang Pinagmulan at mga Hakbang Tungo sa Kaligtasan

Ang lubhang praktikal na Liham ni Santiago ay tinatawag ng ilan bilang Mga Kawikaan ng Bagong Tipan. Para itong patuloy na komentaryo sa mga turo ni Hesu-Kristo, lalo na sa Sermon sa Bundok. Sinasabi sa atin ni Santiago ang tungkol sa mga pinagmumulan at pagkakasunod-sunod ng kaligtasan. Tinatalakay ni Santiago ang pagdurusa at sinasabihan ka niya na ituring na kagalakan kapag nararanasan mo ang mga tuksong ito. Dapat nating tanggapin ang mga pagsubok sa atin bilang mga kaibigan dahil puwedeng magbunga ito sa ganap na espirituwalidad.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!