Amos – ang Propetang Leon sa Lumang Tipan

Si Amos na tagapitas ng igos at isang pastol ay isang pangkaraniwang tao, subalit pinili siyang gamitin ng Diyos bilang isa sa Kanyang mga propeta. Nagpahayag ng propesiya si Amos sa Hilagang Kaharian tungkol sa mangyayaring pambibihag ng mga taga-Asiria. Naglingkod siya sa isang masaganang panahon sa Timog na Kaharian. Sa katunayan, sinasabi ng Diyos na hahatulan ayon sa mas mataas na pamantayan ang mga taong may higit na espirituwalidad. Ayon kay Amos, magbabalik-loob ang mga anak ng Israel sa kanilang Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!