Kailangang inyong Paniwalaan

Puno ang aklat ng Mga Hebreo ng mga payo at babala tungkol sa katahimikan ng pagtalikod. Misyon din ng aklat na itatuwa ang maling katiyakan sa mga hindi pa nananampalataya. Payuhan ang isa’t isa araw-araw, habang tinatawag itong ‘Ngayon,’ upang hindi tumigas ang kalooban ninyo dahil sa mapanlinlang na kasalanan. Nakadirekta ang kanyang payo sa mga sumasampalataya na nagsasabing hindi pa sila muling isinilang dahil hindi pa sila ganap na sumasampalataya kay Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!