Ang Masakit na Talinghaga

Si Oseas ay ang propeta ng pagmamahal ng Diyos sa sampung tribo ng hilagang kaharian ng Israel sa panahon ng hating kaharian. Tinalikuran ng mga anak ng Israel ang Diyos at sumamba sila sa mga diyos-diyosan—pakikiapid na espirituwal. Nag-asawa si Oseas ng isang patutot at minahal niya siya nang walang kondisyon bilang buhay na halimbawa ng pagmamahal ng Diyos. Dahil sa kawalan ng katapatang espirituwal ng Israel, hindi na muling maririnig ang tungkol sa sampung tribo na ito, subalit may propesiya pa rin si Oseas tungkol sa pagbabalik-loob nila sa Diyos balang araw.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!