Mga Prioridad Sa Panalangin ng Isang Dakilang Propeta

Nagkaroon ng mga pangitain si Daniel na may malalim na simbolismo at kung minsan ay mahirap maintindihan. Nanaginip siya tungkol sa apat na kahariang mamumuno, katulad ng panaginip na binigyang-kahulugan niya para kay Haring Nebucadnezar, at nagkaroon siya ng pangitain ng 70 linggo na nagsasabing panahon na para sa mga tao ng Judah na bumalik sa Jerusalem. Sa kanyang propesiya tungkol sa 70 linggo, nagbigay siya ng tumpak na hula tungkol sa pagdating ng Mesiyas at pagsisimula ng Kanyang Kaharian na walang katapusan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!