Ano ang gagawin mo tungkol sa iyong nalalaman?

Sa Ikalawang Timoteo, pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo tungkol sa natanggap nang tagubilin. Ibinibilin ni Pablo na mayroong natatanging plano ang Diyos hinggil sa kung magiging sino at ano tayo at kung saan tayo matatagpuan. Ang Banal na Kasulatan ay buhay na kapangyarihan na nagbibigay-daan sa bagong pagsilang at nagpapalakas sa mga muling isinilang. Sinasabi ni Pablo na, Maganda ang naging laban ko. Natapos ko ang pinagdaraanan ko. Nanatili akong may pananampalataya at, nanatili akong tapat sa Kanya. Nanalo ako sa laban at ako ang nagwagi.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!