Naniniwala Ang Babilonia

Noong panahon ni Daniel, ang Babilonia ang kabisera ng pinakamakapangyarihang emperyo sa kasaysayan. Makapangyarihan at mayabang na pinuno ang hari nitong si Nebucadnezar. Ang isa sa mga pinakapambihirang himala ay ang pagbabago ng kalooban ni Nebucadnezar. Sa halip na naging mga taga-Babilonia ang mga Hudyo, naging mga mananampalataya ang mga taga-Babilonia ng Diyos ni Daniel, ang Nag-iisang Tunay na Diyos. Tinanggap ni Nebucadnezar na ang Diyos ang nararapat na pinuno ng lahat ng kaharian sa mundong ito.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!