Ang Huling Mga Salita ng Isang Tapat na Kawal

Sa session na ito, susuriin natin ang huling liham ni Apostol Pablo. Gaya ng isinulat ni Pablo sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, alam niyang bilang na ang mga araw niya. Gumagamit si Pablo ng mga larawan ng isang sundalo, atleta, at magsasaka para bigyang-diin ang disiplinado, mahirap, at matiyagang gawain ng pagsasabuhay sa Ebanghelyo bilang mga alagad ni Hesu-Kristo. May mga alituntunin para sa buhay kay Kristo, at ang isa sa mga ito ay dapat mong pasanin ang iyong krus at handa ka dapat na sumunod at magdusa para sa Kanya.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!