Mga Mananampalataya Laban Sa Mga Taga-Babilonia

Dinala at pinag-aral si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan sa mga paaralan sa Babilonia. Ginamit ng Diyos ang utos ng hari para mailagay ang propetang ito sa Babilonia para makapaglingkod siya sa iba pang bihag. Nahahati ang aklat ni Daniel sa dalawang bahagi: makasaysayang salaysay, at pagpapahayag ng propesiya. Ang mga propesiya nina Ezekiel, Juan, at Daniel ay tungkol sa katapusan at pare-pareho silang mga ipinatapong propeta. Ang buhay ni Daniel ay isang napakagandang halimbawa ng matatag, dalisay, at maka-Diyos na paraan ng pamumuhay sa kabila ng panganib.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!