Mga Tuyong Buto

Nagkaroon si Ezekiel ng pangitain ng isang lambak ng mga tuyot na buto. Nagbigay ng propesiya ni Ezekiel sa mga buto at nagsama-sama at tinubuan ng ugat at laman ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, Manghula sa Hininga, Espiritu ng Diyos, para mabuhay ang mga katawan. Imposible ang anumang susubukan nating gawin nang nawawalay sa Espiritu gaya ng pagiging imposible ng pagbibigay ng bagong buhay sa mga buto ng patay. Dapat pasiglahin ng Banal na Espiritu ang iglesia para maihatid ang Ebanghelyo ng buhay sa mundong patay ang espirituwalidad.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!