Nasaan Ang Iyong Kapatid?

Ang pagbabalik-loob ay isang pangunahing tema sa Bibliya; pagbabalik-loob sa Diyos, at pagbabalik-loob sa isa’t isa. Tinutulungan tayo ng Genesis 4 na matuklasan ang mga sanhi ng kaguluhan at ang ilang solusyon. Parehong naghain sina Kain at Abel ng mga alay para sa Diyos. Hindi wasto ang puso ni Kain para sa Diyos, kaya hindi tinanggap ang kanyang alay. Nagalit at nalumbay si Kain, at pinatay niya ang kanyang kapatid. Alamin ang simpleng solusyon ng Diyos na gumagana pa rin para sa mga taong galit at nalulumbay.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!