Pang-unawa

Sa pag-unawa sa ating kabiyak, umuunlad ang relasyon at ang pag-iisang dibdib. Ang kahalagahan ng lalaki o babae ay batay sa kanyang tungkulin at papel ayon sa pagkakalikha sa kanya ng Diyos. May magandang dasal para sa ating pag-aasawa si Francisco ng Asisi: “Panginoon, gawin mo akong sugo ng Iyong kapayapaan… nawa’y hindi ko hangarin ang aliwin kaysa ang umaliw, ang unawain kaysa ang umunawa, ang mahalin kaysa ang magbigay ng pagmamahal…”

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!