Ministerio ng Pagkakasundo

Malayo sa Diyos ang sangkatauhan. Iyon ang dahilan kung bakit dapat bumaba nang may layunin ang mga alagad ni Kristo na nasa tuktok ng bundok. Kung naging malapit tayo sa Diyos—naayos ang ating relasyon sa Kanya—makatuwiran lang na gagamitin tayo ng Diyos para tulungan ang iba na mapalapit sa Kanya. Tutulungan Niya rin tayo na maayos ang mga sarili nating relasyon at gagamitin Niya tayo para tulungan ang iba na maayos ang kanilang mga relasyon. Tumutukoy ang ikapitong kaluwalhatian sa misyon ng mga taong bahagi ng solusyon ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!