Ang Simbahan Ng Tatlong Pagpapakita

Binabalaan ni Pablo si Timoteo laban sa materyalismo at sinasabi niya, Magandang makamit ang pagiging maka-Diyos nang may kasiyahan. Nagbigay ng payo si Pablo sa mayayaman: Taglay mo ba ang yaman o taglay ka ba ng yaman? Sa pagitan ng unang pagparito ni Kristo na nagdala sa kaligtasan at ng ikalawang pagparito ni Kristo kung kailan magbabalik siya, lalabas ang Diyos sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko, ang Kanyang mga kakaibang tao. Itinatampok ng liham ni Pablo kay Tito na tumutukoy ang maka-Diyos na pangangasiwa sa mga maka-Diyos na tagapangasiwa.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!