Lahat Ng Bagay Na Kakatwa At Kamangha-mangha

Tinawag si Ezekiel para paglingkuran ang mga tao ng Diyos sa isang napakahirap na panahon at lugar. Ipinarating niya ang mensahe ng Diyos sa Kanyang mga tao na nabubuhay bilang mga alipin sa Babilonia. Nagsisimula ang aklat ni Ezekiel sa isang dakilang pangitain ng Diyos; talagang nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Binibigyang-diin ni Ezekiel ang gawain ng Banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos nasaan man ang Kanyang mga tao. Tinatawag na apokaliptiko ang kanyang mga propesiya, na nangangahulugang ipinapaliwanag sa atin ng mga ito ang hindi karaniwang nakikita ng mga tao.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!