Ang Mga Plano Para sa Kaayusan Sa Kongregasyon

Sa pagsusuri natin sa mga aklat ng Unang Timoteo, Ikalawang Timoteo, at Tito, pumapasok tayo sa Mga Pastoral na Liham. Nagsisilbing huwaran ang relasyon nina Pablo/Timoteo para sa daan-daang libong nakakatandang pastor at nakababatang pastor sa buong kasaysayan ng simbahan. Nakatuon ang II Timoteo 2:2 sa isang uri ng edukasyon na hinding-hindi mapapalitan: turuan ang mga maaasahang tao na may kakayahan ding magturo sa ibang tao. Binibigyang-daan ni Pablo ang katangian dapat ng mga tao na mangunguna sa simbahan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!