Ang Mang-aawit Ng Pagkabihag

Habang dinadakip papuntang Babilonia ang mga Hudyo, pag-asa ang laman ng mga mensahe ni Jeremias. Bagama’t nawala ang lahat sa kanila, sinabihan sila ni Jeremias na kasama pa rin nila ang Diyos. Sa Babilonia, Siya lang ang maaasahan nila, at mas makikilala nila Siya roon. Sinasabi sa atin ng mga mensahe ni Jeremias na dapat tayong magtiwala sa Diyos, patuloy na umasa sa gitna ng trahedya, at na mababago tayo ng Diyos kapag dumulog tayo sa Kanya.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!