Ang Katangian Ng Isang Propeta

Ang mga propeta ay mga taong may iba’t ibang kasaysayan na tinawag upang magsalita sa ngalan ng Diyos. Nagbigay ng babala ang karamihan sa mga propeta tungkol sa darating na paghuhukom. Sa lahat ng kanilang babala, sa pinakamadidilim na araw ng mga tao ng Diyos, may mensahe ng grasya at pag-asa ng Diyos. Pag-asa sa darating na Mesiyas. Tinatawag ng Diyos ang lahat ng Kristiyano na ipamalas ang Kanyang grasya at katotohanan sa naghihingalong mundo, gaya ng ipinagawa Niya sa mga propeta ilang libong taon na ang nakakaraan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!