Mahal ako ni Jesus

Ang Awit ni Solomon ang huling aklat ng mga tula at isa itong awit ng pag-ibig na nagtatala sa pag-iibigan ng dalawang magkasintahan at isa itong magandang talinhaga ng relasyon sa pagitan ni Kristo at ng Kanyang Iglesia. Naglalaman ang Awit ng mahahalagang katotohanan. Ang isa ay itinuturing ng Diyos ang seksuwal na relasyon sa pag-aasawa na talagang mabuting bahagi ng Kanyang nilikha. Ang isa pang mahalagang katotohanan ay marami itong itinuturo sa atin tungkol sa ating malapit na relasyon kay Kristo na nabuhay mula sa mga patay.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!