Ang Mga Krisis Ng Cristo

Ipinakilala ni Juan Bautista ang Mesiyas, Tingnan ninyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan! Nakasaad sa Mga Ebanghelyo ang mahahalagang pangyayari sa buhay ni Hesu-Kristo: Ang Kanyang bautismo, isang pagpapasinaya na nagmamarka sa simula ng Kanyang paglilingkod sa mga tao; at ang tukso sa Kanya, isang pagharap kay Satanas. Nilabanan ni Hesus ang tukso sa pamamagitan ng pag-alam at pagsipi sa Banal na Kasulatan at sa pagsasapriyoridad sa Diyos sa Kanyang buhay. Pinatunayan Niya na Siya ang Anak ng Diyos na nagtatagumpay sa kasalanan.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!