Pag-ibig at Ang Pananaw ng Kasulatan sa Paghihiwalay

Ang pag-iisa—ang pagiging isang laman ng dalawa—ang pundasyon ng relasyon ng mag-asawa, at pagmamahal ang pagpapahayag sa pag-iisang iyon. Kung walang Kristiyanong pagmamahal sa kapwa, hindi kailanman makakamit ang uri ng pag-aasawa na nais ng Diyos. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay hindi mapapalitan, hindi mawawasak, walang kondisyon, nagbibigay-inspirasyon, at hindi mapipigilan. Dapat nating mapagtanto na hindi posibleng magkaroon ng ganitong uri ng pagmamahal kung walang tulong ng Diyos. Gusto ng Diyos na hindi masira ang pag-aasawa at ayaw Niya ng diborsyo. Tinuturuan tayo ng Salita ng Diyos na magkaroon ng mga hangganan para sa pag-aasawa na pumoprotekta at nagpepreserba sa relasyon.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!