Ang Huling Mensahe ni Solomon

Dumidirekta Ang Mangangaral sa mga puso ng mga tao ng Diyos kapag naghahanap sila ng mga sagot sa mga nakakagambalang problema sa buhay. Hinihikayat ni Solomon ang nakababatang henerasyon na matuto mula sa kanyang karanasan noong hinanap niya ang kahulugan at layunin ng buhay. Ang tanging kapaki-pakinabang na layunin na natagpuan niya sa buhay ay magkaroon ng takot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Sinabihan niya ang mga kabataan na tandaan ang Diyos at mabuhay sa mabuting paraan, dahil haharap ang lahat sa Kanya at sa walang hanggang paghuhukom sa huli.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!