Mga Basahan At Bagong Kasuotan

Ang layunin ng Mga Taga-Efeso ay ipakita sa Iglesia kung sino at kung ano dapat sila sa mundong ito; ipakita sa Iglesia na natanggap natin ang lahat kailangan natin para mamuhay nang matagumpay, at posibleng mabuhay sa langit. Sinasabihan tayong tumigil sa pagpapanggap bilang iglesia at kumilos bilang Iglesia. Hilingin sa Banal na Espiritu na ipakita sa iyo kung paano ka, sa kabuuan mo at ayon sa grasya ng Diyos, magiging mahalagang bahagi ng Iglesia ni Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!