Ang Karunungan ni Solomon

Ang aklat ng Mga Kawikaan ay ang pinakapraktikal na aklat sa Bibliya, upang malaman ng mga tao ng Diyos kung paano mamuhay. Itinuring si Solomon bilang pinakamatalinong tao sa mundo. Natutunan ni Solomon ang marami sa kanyang karunungan mula sa kanyang mga kabiguan. Gusto niyang turuan ang mga kabataang lalaki na huwag tumulad sa kanya. Ang layunin niya ay gawing matatalinong pinuno ang matatalinong tao, gawing matalino ang mga taong simpleng mag-isip, at turuan ang lahat ng tao kung paano mamuhay nang tama.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!