Karisma Kay Cristo

Sa pagwawakas na pagsusuri natin sa Mga Taga-Galacia, malalaman natin ang tungkol sa kapansanan ni Pablo at ang kanyang paliwanag sa bagong pagsilang na tulad ng pisikal na pagsilang. Itinuturo ni Pablo na kung pinalaya tayo ni Kristo, dapat tayong manatiling malaya. Napakalalim ng munting liham ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sinasabi sa atin ni Pablo na kay Kristo at sa langit, makukuha natin ang lahat ng ating kailangan para mabuhay nang maka-Diyos at banal. Ang problema ay mali ang pinaghahanapan natin kung minsan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!