Umani Ang Ebanghelyo

Mayroon tayong dalawang magkasalungat na puwersa sa loob natin: ang ating makasalanang katangian at ang bago nating katangian. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Mga Taga-Galacia, mapagtatagumpayan ng Espiritu ang kasalanan. Nakasalalay ang lahat ng ito sa itinatanim natin sa hardin ng ating mga buhay. Kung itatanim natin ang binhi ng Diyos sa ating buhay, ang magiging bunga ng Espiritu ay pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpigil sa sarili. Dapat tayong magtanim ng mga binhi para malugod ang Espiritu at buhay na walang hanggan ang ating anihin.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!