Diwa, Layunin, at Misyon ng Pagsamba

Ayon sa paglalarawan ni David, ang tanging naaangkop na paraan para maramdaman ang presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng pasasalamat at papuri, at isa ang musika sa pinakamagagandang paraan para maipahayag ang mga saloobing iyon. Sa presensya ng Diyos, mararanasan natin ang Kanyang kabutihan, matututunan natin ang Kanyang nais na sambahin Siya ng lahat ng tao sa lahat ng bansa, at natututunan nating paglingkuran Siya nang may kagalakan. Napapalalim ng pagsamba ang ating relasyon sa Kanya at nagreresulta ito sa higit na paglago at kapakinabangan para sa Kanya.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!